ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ’NİN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DAİRE BAŞKANLARI BİLGİLENDİRİLDİ
25.08.2023 Ülkemizde kırsal kalkınma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında en üst politika belgesi olan Kalkınma Planı esas alınmaktadır. Kalkınma Planları tüm sektörlere ilişkin (Tarım, Eğitim, Sağlık, Çevre ve İklim, Enerji, Ulaşım ve Altyapı gibi) politika ve tedbirleri belirlemek amacıyla, beş yıllık olarak hazırlanmaktadır.
Bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB) uyum süreci hazırlıkları kapsamında, ülkemizin kırsal kalkınmada uygulayacağı politika ve tedbirlerin belirlendiği ve 2007-2013 döneminden itibaren düzenli olarak Kalkınma Planı çerçevesinde, Bakanlığımız koordinasyonunda ve paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS-4) Belgesi’nin hazırlık çalışmaları bilgilendirme toplantılarına devam edilmektedir.
Bu kapsamda, Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Dr. Osman YILDIZ başkanlığında Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Özge TEKİN ve Genel Müdürlüğümüze bağlı diğer Daire Başkanları ve konu uzmanlarının katılımıyla, UKKS-IV (2024-2028) ön hazırlık toplantısı 17 Ağustos 2023 tarihinde Bakanlığımız 10. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir
Bu toplantıda; UKKS-IV 2024-2028 ön hazırlık çalışmaları ile ilgili yol haritası belirlemek üzere Daire Başkanlarımızın görüşleri alınmış, toplantı iyi dilek ve temennilerle sona ermiştir.

Yukarı Çık